Croeso i Yancheng Tianer

Pryd yw'r amser gorau i ailosod y cywasgydd aer?

Mae cywasgydd aer yn offeryn cynhyrchu angenrheidiol, unwaith y bydd wedi'i gau i lawr bydd yn achosi colled cynhyrchu diffodd, sut i ddisodli'r cywasgydd aer ar yr amser gorau?

Os yw'ch cywasgydd aer wedi'i ddefnyddio am fwy na 5 mlynedd, efallai y bydd methiant achlysurol neu ailosod darnau sbâr yn ymddangos yn fwy cost-effeithiol na phrynu peiriant newydd, ond yn y tymor hir, nid dyma'r dewis mwyaf darbodus o reidrwydd.

newyddion-1 (1)

Amnewid neu atgyweirio?

Cyn dileu'r cywasgydd aer presennol, rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio'r system cywasgu aer gyfan yn drylwyr, gallwch ymgynghori â Bao De ymgynghorydd gwerthu, gadewch i weithgynhyrchwyr Bao de drefnu personél gwasanaeth technegol ar gyfer arolygiad ar y safle, gadewch i Bao de ymgynghorydd gwerthu am ddim atebion arbed ynni wedi'u teilwra i chi.

Y maen prawf dyfarniad yw: os yw cost cynnal a chadw yn fwy na 40% o bris prynu'r cywasgydd aer newydd, rydym yn argymell eich bod yn ei ddisodli yn hytrach na'i atgyweirio, oherwydd bod perfformiad technegol y cywasgydd aer newydd yn llawer mwy na'r hen aer cywasgwr.

Amcangyfrif cost cylch bywyd yn gywir

Cost cylch bywyd cywasgydd aer, gan gynnwys cost prynu, cost defnydd pŵer, cost cynnal a chadw.Yn eu plith, cost pŵer yw'r defnydd o ynni dyddiol o gywasgydd aer yn y broses weithredu gyfan, a dyma hefyd y rhan gost fwyaf yn y cylch bywyd cyfan, felly gellir lleihau'r defnydd o dechnoleg arbed ynni yn fawr.

Gellir dal i ddefnyddio'r hen gywasgydd aer ar ôl cynnal a chadw, ond o safbwynt y defnydd o bŵer, mae'r hen gywasgydd aer yn defnyddio pŵer uchel ac yn arwain at gostau ynni uchel.Gall hefyd fod oherwydd heneiddio rhannau a chydrannau, nid yw'r gweithrediad sefydlog mor ddibynadwy â'r peiriant newydd, a'r gost bosibl a ddaw yn sgil cau'r cywasgydd aer.

Yn ôl darpariaethau'r gwneuthurwr o gynnal a chadw rheolaidd

Dylid cynnwys cynnal a chadw arferol hefyd yn y gost cylch bywyd.Mae gwahanol frandiau ar y farchnad, gwahanol fathau o amlder cynnal a chadw cywasgydd aer yn wahanol hefyd, mae cywasgydd aer DE yn ystod datblygiad, yn ôl perfformiad y peiriant cywasgydd aer yn cyfrifo cylch bywyd pob cydran, mae cynhyrchu rhannau o ansawdd uchel ac yn ymestyn bywyd gwasanaeth yn fawr. gall y cywasgydd aer, llawlyfr cynnal a chadw defnyddiwr ar gyfer cynnal a chadw ar amserlen fel y nodir yn y gwneuthurwr, wrth gwrs, Gall y cyfnod cynnal a chadw hefyd ddibynnu ar amodau cynhyrchu eich ffatri.

Mae'n fwy cost-effeithiol prynu cywasgydd aer ynni-effeithlon lefel gyntaf

Gb19153-2019 Cywasgydd aer effeithlonrwydd ynni lefel 1 safonol CENEDLAETHOL newydd, y paramedr pwysig i farnu a yw'r cywasgydd aer yn arbed ynni yn bŵer penodol, hynny yw, faint o gilowat o drydan (KW / M3 / min) sydd ei angen arno i gynhyrchu pob ciwbig o aer cywasgedig, a'r isaf yw'r pŵer, y gorau.

Felly, yn ogystal ag ystyried bywyd gwasanaeth y cywasgydd aer presennol, ac effeithlonrwydd ynni'r cywasgydd aer newydd, hanes cynnal a chadw blaenorol a dibynadwyedd cyffredinol.

Yn ôl cost gynhwysfawr cywasgydd aer, mae'r cyfnod ad-dalu o fuddsoddiad peiriant newydd fel arfer yn fyrrach na'r disgwyl.


Amser postio: Gorff-06-2022